Bojkovice, Slavičín
Kroměříž, Koryčany

Stálá služba
720 940 280

Reference

Když Vám odejde někdo, koho milujete, ať je starý nebo mladý, ať je nemocný anebo zdravý, ať se to dá nebo nedá čekat - BOLÍ TO...moc to bolí...ale když máte okolo sebe tak skvělou osobu, jakou je paní Zaoralová a další lidé spjatí s Pohřební službou Dismas, věřte, že to bolí o trochu míň. A tou trochou myslím skutečně zcela maximální nadstandardní péči o zesnulého "zákazníka" i ty, co po něm zůstali. Kdyby tu bylo 100 hvězdiček, vyplním všechny. Děkuji Vám, Dismasáčci...i za Davida

Radka Rizničová 19. 6. 2020

Děkuji vám mockrát za všechno, co jste pro mě udělali. Bez vaší pomoci bych to po úmrtí mojí manželky nezvládl. Jsem vám vděčný za vaši pomoc, pochopení a laskavost. Teď už mám jenom jedno přání: abyste mi udělali stejně krásný pohřeb, jako mojí manželce.

Ondřej Machala 9. 6. 2020

Dobrý den, paní Zaoralová, chci Vám a Vašim kolegům a kolegyním poděkovat za smuteční obřad, který proběhl včera v Luhačovicích za mého bratra. Bylo to velmi profesionální, důstojné a citlivé. Děkuji Vám nejen za sebe a svou rodinu, ale i z úst širšího příbuzenstva a dalších smutečních hostů zaznělo, že to byl velmi dobře provedený obřad a že Vaše smuteční řeč byla ve Vašem podání krásná, jak co do obsahu, tak i Vašeho osobního přednesu.
Děkujeme.

Ing. Marcela Kožoušková 27. 11. 2019

Dovolte mi, abych Vám ještě jednou poděkoval za Vaše služby spojené s pohřbem mého tchána pana Jana Maši, zejména za profesionální, ale taktní a lidský přístup při vyřizování pohřbu i při přípravě a provedení obřadu. Příjemně nás překvapila široká nabídka Vámi poskytovaných služeb od volby hudby či veršů přes návrh parte až po květinovou výzdobu, ze které jsme si mohli vybírat. Uvítali jsme také vyřízení veškerých formalit spojených s úmrtím tchána a jeho pohřbem Vaší péčí.

Velký dík patří rovněž osobně paní Radmile Zaoralové za přípravu smuteční řeči, kterou sestavila výstižně a velice ohleduplně, i za vlastní provedení obřadu, který vedla s velkým citem a pochopením pro pozůstalé, jejichž zármutek nijak nejitřila, ale spíše tišila. Z vlastní zkušenosti z účasti na pohřbech, ať již rodinných příslušníků tak známých, mohu říci, že Vaše PS Dismas patří k těm, jejichž služby lze jen doporučit.

Ve Slavičíně 18. 12. 2018