Bojkovice, Slavičín
Kroměříž, Koryčany

Stálá služba
720 940 280

Jak postupovat v případě úmrtí blízké osoby

Při úmrtí doma

 • zavolejte lékaře: v ordinačních hodinách praktického lékaře zemřelého, jinak lékařskou záchrannou službu (telefon 112 nebo 155)
 • zavolejte pohřební službu: výběr pohřební služby je pravomocí pozůstalých, nikdo vám nemůže diktovat, kterou pohřební službu máte zavolat; výjimkou je pouze případ, kdy Policie ČR nařídí převoz na pitvu – v tom případě volá pohřební službu Policie, ale pouze pro tento jeden převoz

Při úmrtí v zařízení

Při úmrtí nemocnici, domově pro seniory a podobně zajistí lékařskou prohlídku zemřelého toto zařízení a bude informovat pozůstalé o úmrtí jejich blízkého. Pokud zařízení zajistilo také převoz zemřelého, nejsou pozůstalí nijak vázáni objednat pohřbení u této pohřební služby.

Dojde-li k tomu, že zemřelého převeze jiná pohřební služba, než u které chcete objednat pohřeb, nedělejte si zbytečné starosti – předání zemřelého je rutinní záležitostí pohřebních služeb, pro vás z toho neplyne žádná práce navíc. Také úhrada již provedené práce proběhne mezi pohřebními službami, vy budete dále jednat pouze s tou, u níž objednáte pohřeb.

Do jaké doby je nutné zemřelého z domu odvézt?

Není stanoven žádný termín. Pokud chcete počkat s převozem tak, aby se např. mohli se zemřelým rozloučit všichni členové rodiny, můžete převoz o několik hodin odložit. Nezapomeňte však vzít v úvahu podmínky v bytě, zvláště teplotu.

Čas mezi odchodem lékaře a příjezdem pohřební služby můžete využít také k péči o zemřelého, můžete jej obléci k pohřbu. Mnozí pozůstalí by rádi ještě tuto službu svému blízkému poskytli, ale netroufnou si na to. V tom případě pouze nachystejte oblečení a naši pracovníci, kteří pro zemřelého přijedou, vám s oblékáním pomohou, nebo jej oblečou sami za vaší přítomnosti. Pokud si zemřelého obléknete sami, neměla by vám pohřební služba tento úkon účtovat.

Převozy zemřelých

Převozy zemřelých provádíme speciálními pohřebními vozidly, zesmulé převážíme v transportních rakvích. Pouze ve velmi výjimečných případech je nutné použít nosítka.

Sjednání pohřbu

Do 96 hodin po úmrtí je nutné vybrat pohřební službu a zajistit pohřeb. Pro samotné pohřbení není žádná lhůta stanovena.

Kdo může objednat pohřeb?

Pokud nezanechal zemřelý své rozhodnutí o vlastním pohřbu, rozhodují o pohřbení pozůstalí. Občanský zákoník stanoví toto pořadí:

 • manžel/manželka,
 • potomci,
 • rodiče,
 • sourozenci,
 • jiný příbuzný,
 • jiná blízká osoba.

Na zařízení pohřbu máte nárok na volno s náhradou platu (mzdy).

Co vzít s sebou do pohřební služby?

 • list o prohlídce zemřelého (obdržíte od lékaře),
 • občanský průkaz zemřelého,
 • občanský průkaz toho, kdo bude pohřeb objednávat.

Dále dle možností

 • fotografii na parte,
 • oblečení pro zemřelého,
 • rodný list zemřelého,
 • oddací list zemřelého.
Pokud se rozhodnete pro naše služby, doporučujeme před návštěvou naší kanceláře zatelefonovat na stálou linku 720 940 280 a dohodnout předem termín návštěvy, abyste měli jistotu, že se vám budeme moci plně věnovat.