Bojkovice, Slavičín
Kroměříž, Koryčany

Stálá služba
720 940 280

O nás

Důstojná péče zemřelým

Hlavním cílem naší pohřební služby je poskytnout důstojnou péči zemřelým a spolehlivé služby pozůstalým. Chceme stát po boku těm, kdo potřebují naši pomoc v těžké životní situaci ztráty blízké osoby.

Nasloucháme Vašim potřebám

V plánování posledního rozloučení nasloucháme přáním a potřebám pozůstalých, resp. zemřelého, a hledáme cesty, jak se je naplnit, nebo se jim alespoň co nejvíce přiblížit. Neomezujeme se pouze na zavedené formy pohřebních obřadů, ale vycházíme vstříc představám současného člověka, proto nabízíme také uspořádání posledního rozloučení mimo běžné prostory (kostel, smuteční síň), např. na oblíbeném místě zemřelého.

Návrat k dříve běžným rituálům

Současně nabízíme i návrat k dříve běžným rituálům, např. pohřeb z domu smutku. Jsme si vědomi důležitosti posledního rozloučení pro důstojný odchod zemřelého i pro další život těch, kdo zůstávají. Náš přístup k zemřelým i k pozůstalým vychází z úcty k člověku, zkušeností z práce s umírajícími a s pozůstalými a z přesvědčení, že každý člověk si zaslouží důstojný odchod.